Irina Alexandrovna Orekhova

Chief Editor.

Mikhail Andreevich Osadchy

Deputy Chief Editor.

Elkhan Heydarovich Azimov

Elmira Maratovna Afanasyeva

Tatiana Balykhina

Natalia Dmitrievna Burvikova

Lilia Leonidovna Vokhmina

Evgeny Florentovich Kirov

Lubov Pavlovna Klobukova

Tatyana Vladimirovna Kortava

Victoria Vladimirovna Krasnykh

Maria Stanislavovna Milovanova

Victor Vasilievich Molchanovsky

Tatyana Popova

Vladimir Valentinovich Rodionov

Tatiana Konstantinovna Savchenko

Vasily Khimik

Vladimir Ivanovich Shlyakhov

 

INTERNATIONAL EDITORIAL BOARD

Guzman Tirado Raphael

Dan Eugene Davidson

Liu Limin

Mustajoki Artaud

Natalia Vladimirovna Brunova

Belenchikova Renate

Mlechko Tatyana Petrovna

Avramova Valentina Nikolova

Gotsiridze David Zurabovich

Clapka Jiří

Krasovski Aksinia

Kudryavtseva Lyudmila Alekseevna

Suleimenova Eleonora Dyusenovna

Zheng Tiu

Shippelevich Lyudmila

Schmidt Thomas